செவ்வாய், 28 செப்டம்பர், 2010

விலை

எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு விலை இருக்கிறது..
நாம் விதைக்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு
நாம் வெறுக்கிற ஒரு சம்பவத்திற்கு
நாம் விரும்புகிற ஒரு நிகழ்விற்கு
நாம் மறைக்கிற ஒரு இரகசியத்திற்கு
நாம் மறக்கிற ஒரு நினைவிற்கு
நாம் புறக்கணிக்கிற ஒரு நேசத்திற்கு
நாம் வேண்டுகிற ஒரு கனவிற்கு
நாம் சிந்துகிற ஒரு துளி கண்ணீருக்கு
நாம் நிராகரிக்கிற ஒரு செயலுக்கு
நாம் ஏற்றுக் கொள்கிற ஒரு தண்டனைக்கு
நாம் சந்திக்கிற ஒரு பிரச்சினைக்கு
நாம் மறுதலிக்கிற ஒரு யாசிப்புக்கு
நாம் வைத்திருக்கும் ஒரு பிடிவாதத்திற்கு
எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு விலை இருக்கிறது..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக